Shopping Cart

close

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Return to shop

Shopping Cart

close

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Return to shop

หมวดหมู่: เทปตีเส้น

เทปตีเส้น

Showing 1–12 of 16 results

 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  • เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  • มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  • มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  • เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  • เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  • นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
 • รายละเอียดสินค้า

  •  เทปตีเส้น เทปติดพื้น
  •  มีให้เลือก 8 สี คือ สีขาว-แดง, สีเหลือง-ดำ, สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และ สีดำ
  •  มีขนาดหน้ากว้าง 4.8 ซม. (ประมาณ 2 นิ้ว)
  •  เทป 1 ม้วนมีความยาว 33 ม.
  •  เนื้อเทปเป็น PVC พร้อมกาวยางอย่างดี ติดแน่น
  •  นิยมใช้ติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเตือน หรือ แจ้งเตือน
  • เนื้อเทปตีเส้น เป็น PVC กาวยางอย่างดี ติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดได้ง่าย
  • สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง ทนทานต่อการใช้งาน
  • มีหลายสีให้เลือก ตามความเหมาะสม ของสถานที่ในการใช้งาน
  • นิยมติดพื้น เพื่อบ่งบอกพื้นที่เขตอันตราย, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง, เขตห้ามเข้า ฯลฯ
  • สามารถติดพื้นโรงงาน เพื่อแบ่งพื้นที่การผลิต หรือ แบ่งเป็นลู่ทางเดิน
  • สามารถนำไปติดบนกำแพง, จุดขนส่งสินค้า เพื่อให้สังเกตุได้ง่าย และป้องกันการชน
  หยิบใส่ตะกร้า
error: Content is protected !!